De kostenposten van een huis, op hoofdlijnen.

Wat kost het bouwen van een huis? Een prefab villa kun je laten bouwen vanaf ongeveer 200.000 euro (deels caso, 90m2, lage goot, puntdak). Houd je de bouwkavels klein, dan vallen de kosten voor de grondprijs mee.

Wat kost het bouwen van een huis

Wat kost het bouwen van een huis echt. Hoe kun je dat voorspellen, berekenen, begroten? Hoe budgetteer je de kosten van het bouwen van een huis? Hoe voorspel je reëel wat je huis je gaat echt gaat kosten?

In dit excel document in google docs een voorbeeld van een kloppende begroting voor een huis met grondprijs van 250.000, bouwkosten 200.000 en alle bijkomende kosten tot aan verhuizing. Pas hem zelg aan en je kunt begroten wat het bouwen van jouw huis gaat kosten..