De kostenposten van een huis, op hoofdlijnen.

Wat kost het bouwen van een huis? Een prefab villa kun je laten bouwen vanaf ongeveer 200.000 euro (deels caso, 90m2, lage goot, puntdak). Houd je de bouwkavels klein, dan vallen de kosten voor de grondprijs mee.