Bouwen onder Architectuur

Bouwen onder Architectuur: niet altijd duur

Wil je echt een uniek eigen huis bouwen ? Een huis dat volledig is ontworpen voor jou? Gericht op hoe jij leeft? Een bijzonder huis dat nu bij jou past maar ook in de toekomst ? Een huis dat perfect op zijn omgeving is afgestemd ? Dan is het aan te raden om met een architect in zee te gaan. Vaak wordt er gezegd dat architecten duur zijn maar dat hoeft niet waar te zijn. Sterker nog; zij kunnen je veel geld, tijd en zorgen besparen. Wat veel mensen niet weten is dat jij het budget bepaalt! Zeker het overwegen waard dus!

Een architect heeft de kennis en ervaring om samen met jou tot een perfect passend ontwerp te komen en dit zo optimaal mogelijk en binnen de overeengekomen planning te laten realiseren. Een goede architect neemt veel zorgen uit handen.

Stappen bij het bouwen onder architectuur

Zelf een huis bouwen een leuk maar ook uitgebreid proces. Dat klinkt misschien afschrikwekkend, maar dat hoeft het niet te zijn. Zeker niet als je je laat bijstaan door een goede architect. Vanaf het moment dat je een optie hebt genomen op een kavel komt er veel op je af. Waar moet je beginnen? Het traject valt uiteen in grofweg in drie delen, die elk weer hun eigen stappen kennen:

1. De voorfase

2. Het ontwerp- en bouwproces

3. De nazorg

De Voorfase van het ontwerp

Oriëntatie op de juiste architect

Als je besluit om zelf te gaan bouwen, is het belangrijk om te bepalen wat je wil. Dat kan je doen door enkele cruciale vragen te beantwoorden, zoals:

Wat vind je mooi?

Waar ga je bouwen?

Welke functies moet het bouwobject krijgen?

Hoe zit het met de planning en budget?

De keuze voor een architect

Bij de keuze voor een architect draait het in de eerste instantie om de vraag of zijn werk je aanspreekt. Maar het is ook belangrijk dat het klikt met de architect. Maak dus eerst vrijblijvend kennis. Bereid je goed voor op het eerste gesprek. Vraag naar professionaliteitskenmerken; Let op of de architect is aangesloten bij het architectenregister. Of lid van de BNA. Beschikt de architect over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering? En hoe worden eventuele fouten straks opgelost? Vraag naar hoe hij of zij haar meerwaarde ziet, en ervaar jij dat zelf ook? Mag je eventueel klanten die deze architect heeft geholpen, contact opnemen?

Als de klik er is  zullen er veel vragen op je af komen. Een architect heeft veel informatie nodig. Het draait niet alleen om de woonwensen maar ook om de gezinssamenstelling, de gewoontes, hobby’s etc. Het is ook handig om als opdrachtgever voor het gesprek gaat plaatsvinden goed voor ogen te hebben wat de wensen voor bijvoorbeeld de indeling zijn, energiehuishouden en wat de voorkeur aan materiaalgebruik is

Er zullen diverse gesprekken en meerdere ontwerpen nodig zijn om tot de perfect passende eigen woning te komen. Alle tekeningen en berekeningen moeten vervolgens kloppen, alle vergunningen moeten in orde zijn, de overeenkomst met de aannemer moet binnen het budget vallen en dan kan er met het gestart worden. Ook tijdens de bouw van het huis zal de architect intensief contact houden met zowel de toekomstige bewoners als met de aannemer(s). Het bouwen van een eigen huis is een mooi en tegelijk ook uitgebreid proces. Een fijne samenwerking met de architect is van groot belang.

HET ONTWERP- EN BOUWPROCES

De samenwerking met een architect kent een aantal fasen, die hier stuk voor stuk kort worden omschreven. Belangrijk om te weten is dat de overeenkomst tussen opdrachtgever en architect op basis van de DNR 2011 (de nieuwe regeling ) wordt opgesteld. Hierdoor is het mogelijk per fase een opdracht te verstrekken. Er kan dus na elke fase een nieuwe opdracht ontstaan en jij kunt als opdrachtgever daarin besluiten. Voor meer informatie zie: https://www.naa.nl/wp-content/uploads/2016/12/De-Nieuwe-Regeling-2011.pdf

Afstemming wensen en randvoorwaarden

De architect kent de markt en de kosten en zal beoordelen of uw wensen realistisch zijn in relatie tot het budget. Gesprekken hierover monden uit in eerst een globaal, – en daarna een definitief programma van eisen. Daarmee gaat de architect aan de slag.

Voorontwerp

Tijdens de eerste fase wordt onderzocht hoe de verschillende ruimten het beste gepositioneerd kunnen worden. Er zullen een aantal opties worden gepresenteerd. Als blijkt dat een optie jouw voorkeur heeft wordt hiervoor veelal een maquette gemaakt om een beter ruimtelijk inzicht te geven. Onderdeel van deze fase is ook een bouwkosten raming (inschatting van de kosten) om het ontwerp te toetsen aan jouw budget.

Definitief Ontwerp 

Vervolgens het ontwerp verder uitgewerkt worden. Hierbij worden de vormgeving, de materialisering en daaraan gekoppeld de sfeer, onderzocht en bepaald. Tekeningen, impressies en referenties helpen hierbij om keuzes te maken. Ook bij deze fase hoort een bouwkostenraming. Tijdens de fasen voorontwerp en definitief ontwerp is het aan te raden om een twee wekelijkse vergadercyclus in te plannen om niet al te grote stappen te hoeven nemen en de betrokkenheid hoog te houden.

Omgevingsvergunning

Op basis van het Definitief Ontwerp zullen de stukken opgesteld worden die nodig zijn voor de onderdelen waarvoor een omgevingsvergunning nodig is. Een goede architect beschikt over de expertise en ervaring om gesprekken met de verschillende betrokken afdelingen bij de gemeente op efficiënte wijze aan te gaan. Bovendien heeft een aanvraag al snel een streepje voor bij de afdeling vergunningen en de welstandcommissie als een architect het indient. Ook voor hen is het prettig om met iemand te communiceren die deskundig is.

Technisch Ontwerp

De fase Technisch Ontwerp zal gaan over het bepalen en vastleggen van kwaliteiten, hoeveelheden en garanties die de basis vormen voor aannemers en interieurbouwers om een offerte op te stellen. Naast een technische omschrijving of bestek worden normaliter de volgende tekeningen en documenten aangeleverd; overzichtsplattegronden (met elektraplan ), doorsneden en gevelaanzichten, plafondtekeningen (met lichtplan), kozijntekeningen, natte ruimten en vaste inrichtingstekeningen, details en een afwerkstaat. Deze stukken worden voor de uitvoering verder uitgewerkt en aangevuld zodat er vanaf gebouwd kan worden.

Contractvorming / gunning

Wie gaat de bouw uitvoeren?

Tijdens deze fase (Contractvorming / gunning ) kunnen er meerdere aannemers en interieurbouwers uitgenodigd worden om een prijs op te stellen. Hieruit zal een keuze gemaakt worden. Na een onderhandelingsproces zal een aanneemovereenkomst gesloten worden. Architecten hebben vaak (onder)aannemers en interieurbouwers in hun netwerk waarmee ze vaker samenwerken. Het voordeel is dat je weet wat er van elkaar verwacht wordt en kan worden. Belangrijk in deze samenwerking is dat degene die het fysiek maken, óók gedreven worden door het creëren van kwalitatief werk. Niet door winstmarges. Veelal staat een architect ook open voor partijen die door jou als klant worden aangedragen.

Ook kan er besloten worden om één aannemer te benaderen. De architect zal de offerte inhoudelijk beoordelen om te zien of het aansluit op het bestek en het budget.

De aanneemovereenkomst wordt door de architect opgesteld om zo de belangen van alle partijen goed te kunnen behartigen.

Uitvoering

Tijdens de uitvoering kan de architect zijn meerwaarde aantonen. Regelmatig zullen er  bouwvergaderingen gehouden worden waarvan verslaglegging wordt gedaan. Belangrijk is dat degene die de uitvoering onder handen neemt, alle relevante vragen communiceert en dat er niet op eigen initiatief oplossingen worden gebouwd zonder vooraf overleg. De architect controleert de kwaliteit, de doorlooptijd en de financiën. Onduidelijke redenen voor uitloop en verrassende meerwerkopgaven zijn redenen voor veel stress. Een goede architect neemt veel zorgen uit handen.

Eindcontrole door de architect

Na maanden, van voorbereiding en hard werken staat jouw droom eindelijk overeind. Reden voor een feestje, maar niet voordat alles uitvoerig is gecontroleerd. De praktijk leert dat er vrijwel altijd iets ontbreekt of niet helemaal volgens de afspraken is gerealiseerd. De architect voert tijdens de oplevering met alle betrokken partijen een inspectie uit. Met de aannemer en interieurbouwer wordt besproken hoe gebreken zo snel mogelijk opgelost kunnen worden

DE NAZORG

Na de oplevering kan je je droomhuis in gebruik nemen. Volgens de voorwaarden die in de aanneemovereenkomst zijn gesteld worden eventuele gebreken kosteloos verholpen. Indien deze aan het licht komen, helpt de architect de klachten goed af te handelen. Daarnaast beoordeelt hij de eindafrekening van de aannemer.

De architect zorgt er dus tot ver na de oplevering voor dat het optimaal genieten van de zelf gebouwde woning kan beginnen.

Verder praten met een architect? Dat kan!

Dus wil je de rust hebben dat er kwalitatief naar jouw zin gebouwd wordt? En wil je ontzorgd worden? Overweeg dan eens om droomhuis te bouwen met een architect. Je kunt vrijblijvend contact opnemen met de schrijver van bovenstaand gastblog door onderstaand contactformulier in te vullen. Doe het en je weet in ieder geval meer. Een aanrader.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.